Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Regulació de productes relacionats amb el tabac

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret pel qual es regulen determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització de productes relacionats amb el tabac. Així mateix, s'ha aprovat l'Avantprojecte de Llei pel qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i es regula la venda, el subministrament, el consum i la publicitat de productes de tabac.

D'aquesta forma finalitza la trasposició de la normativa europea de tabac, la Directiva 2014/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'abril de 2014, per avançar en la protecció de la salut dels fumadors de tabac i productes relacionats i, indirectament, dels fumadors passius.

REIAL DECRET

Composició, etiquetatge i requisits de seguretat

El Reial decret normativitza els productes relacionats amb el tabac, com ara les cigarretes electròniques i les herbes per fumar, quant a la composició, l'etiquetatge i els requisits de seguretat, i prioritza la protecció als menors.

Així, les cigarretes electròniques i els líquids de recàrrega hauran de dur advertiments sanitaris. Com a novetat, s'estableix un sistema de vigilància d'efectes adversos

En relació a l'increment de l'ús de les herbes per fumar entre els joves, cal una regulació a nivell europeu, sobre els ingredients, incidint sobretot en les advertències sanitàries dels efectes nocius per a la salut, que han d'anar etiquetades.

Ingredients, additius i advertencies sanitàries

Una altra novetat és la prohibició de la comercialització dels productes del tabac amb aromes característiques, vitamines, cafeïna, taurina i altres additius.

Els fabricants i importadors de productes del tabac hauran de comunicar la llista d'ingredients, els nivells d'emissions, etc.

Portal únic de la Unió Europea de productes de tabac

Així mateix, serà obligatori comunicar el contingut de certs additius de les cigarretes i del tabac per caragolar, i difondre al públic la informació comunicada, no confidencial. Per això, s'establirà un portal únic de notificació PORTAL EU-CEG (porta d'entrada comuna a la UE).

Per controlar el mercat es crearà un registre dels fabricants, importadors i distribuïdors de productes relacionats amb el tabac.

S'instaurarà un dispositiu de seguretat que autentiqui el producte, per augmentar el control sobre el comerç il·lícit.

AVANTPROJECTE DE LLEI

Limitacions a la venda a distància

Les principals novetats introduïdes són les limitacions a la venda o subministrament dels productes de tabac, com la venda a distància transfronterera, la venda que no compleix els requisits d'etiquetatge o envasament o la prohibició d'ús de determinats ingredients.

Es recull, a més, el règim d'infraccions amb la finalitat de contemplar els incompliments a les noves obligacions que s'introdueixen en la Llei.

[Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 09/06/2017]

[Foto: Hjartstrom / Stubbing Snuff Tobacco / CC0 Public Domain]

Notícies relacionades a Infosalut
*30/11/2017 - Aprovació de la nova normativa sobre mesures sanitàries enfront del tabaquisme.