Categoria: Sobre Infosalut

Formulari Infosalut News. Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest formulari.

Finalitat del tractament i base jurídica: subscripció al butlletí setmanal de notícies Infosalut News, de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut), que depèn de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, d'acord amb allò que diu el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Responsable del tractament: Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.

Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el RGPD.

Termini de conservació de les dades personals: serà d’aplicació el previst a la normativa d’arxius i documentació.

Existència de decisions automatitzades: no n’hi ha.

Transferències de dades a tercers països: les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seu electrònica). Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..