Categories: Ajudes, Recursos humans, Gestió de la investigació

148 milions d'euros per contractar investigadors mitjançant convocatòries diverses

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Ministres ha aprovat ajudes per 148 milions d'euros per a la contractació d'investigadors mitjançant diverses convocatòries en concurrència competitiva que finançaran i incentivaran la formació i especialització en I+D+I d'investigadors.

Objectiu general

Alguns dels programas relacionats a continuació, augmentaran la seva financiació. Aquest augment en les convocatòries té com objectiu reforçar els contractes postdoctorals aumentant el nombre d'ajudes a convocar, i afavorir la inserció laboral dels científics amb un increment en la quantia de les retribucions que perceben.

RAMON Y CAJAL

L'Agència Estatal d'Investigació convocarà 247 ajudes per a contractes Ramón y Cajal 2020 per un total de 80 milions d'euros (incrementen el seu finançament en un 30%).

L'Agència cofinançarà el salari i la Seguretat Social de cada contracte amb 35.450 euros anuals i finançarà addicionalment 42.000 euros per a l'execució de les tasques de recerca que realitzi cada investigador contractat.

A més, contribuirà amb 105.000 euros a la institució d'acolliment per a finançar la creació de llocs de caràcter permanent.

Duració dels contractes

Els contractes laborals tindran una durada de cinc anys.

JUAN DE LA CIERVA - FORMACIÓ 

L'Agència Estatal d'Investigació  convoca 278 ajudes per valor de 14,6 milions d'euros per fomentar la contractació laboral de joves doctors, a fi de que completin la seva formació investigadora postdoctoral en Organismes Públics de Recerca (OPIs), centres d'I+D espanyols diferents a aquells en els quals van realitzar la seva formació predoctoral, etc. L'ajuda anual per a cadascun d'aquests contractes serà de 26.300 euros, per a finançar salari i la Seguretat Social.

Duració dels contractes

Els contractes tindran una durada de dos anys.

JUAN DE LA CIERVA - INCORPORACIÓN

Aquestes ajudes, que disposaran d'un finançament de 27,2 milions d'euros, tenen com a objectiu fomentar la contractació laboral de joves doctors perquè afermin les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral.

Es convocaran 278 ajudes per un import anual de 30.500 euros cadascuna d'elles, destinat a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats.

A més, es concedirà una ajuda addicional de 6.300 euros per cada investigador contractat per a cobrir les despeses directament relacionades amb l'execució de les seves activitats de recerca, una vegada incorporat al seu lloc de treball.

Duració dels contractes

La durada dels contractes serà de tres anys.

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A L'I+D+I

Aquestes ajudes contemplen contractacions laborals de personal tècnic de suport en OPIs i centres de recerca, amb un pressupost de 7 milions d'euros, mentre que l'ajuda anual per a cofinançar cadascun dels contractes dels tècnics serà de 14.000 euros, en el cas dels titulats universitaris, i de 12.000 euros en el cas dels tècnics superiors de Formació Professional.

Es preveu la contractació d'aproximadament 170 tècnics.

Aquest personal s'encarregarà del maneig d'equips i instal·lacions d'I+D+I per a incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científic-tecnològiques.

Duració dels contractes

La durada contractual serà de tres anys.

[Font: Ministeri de Ciència i Innovació. 17/11/2020]

[Foto: IdISBa]

Notícies relacionades