Categoria: Ajudes

El govern convoca ajudes per accions especials en R+D

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Al BOIB del 30 de novembre es publica la resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, del 6 de novembre de 2012 per la qual s’ofereixen ajuts per dur a terme accions especials en R+D.

Els objectius científics que s’intenten assolir amb aquests ajuds son promoure l’intercanvi i la difusió del coneixement científic, consolidar la activitat investigadora, integrear la recerca de les Illes Balears i potenciar un increment del potencial científic.

Les accions que poden ser objecte de les ajudes son les actuacions de preparació de propostes per a la participació d’equips de recerca en el Programa Marc d’R+D+I de la UE, les accions de política científicotecnològica que tinguin una urgència i un interès especials, les actuacions concertades de caràcter científicotècnic, el suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i resultats d’R+D i el reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca.

Es poden beneficiar persones físiques i jurídiques incloent les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i altres centres públics (docents i no docents) que duguin a terme l’activitat o l’objecte que fonamenti la subvenció.

L’ import màxim d’aquests ajuts és de 437.242 euros i té caràcter biennal.

El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de setembre de 2013. S’han de formalitzar mitjançant el formulari general de la sol·licitut i els impresos corresponents que estan a disposició de les persones interesades a la a l’adreça d’Internet de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

La resta de documents a presentar es poden consultar a la publicació corresponent al BOIB.