Categoria: Ajudes

La AECC convoca ajudes per a la recerca oncològica

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Associació Espanyola Contra el Càncer convoca ajudes per a projectes de recerca oncològica per a l'any 2013. En total hi ha quatre ajudes a projectes de recerca amb les seves corresponents modalitats, i dos programes de formació, que és concreten en:

Ajudes per a grups coordinats de recerca. La finalitat d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes financeres a línies de recerca desenvolupada per grups estables i competitius que promoguin una recerca oncològica traslacional amb un component bàsic clínic. L'ajuda concedida per l'associació serà de fins a 240.000 € bruts a l'any, renovables anualment fins a un màxim de cinc Anys. Hi ha dues modalitats per a aquesta ajuda: la modalitat A para un sol grup d'investigadors, i la modalitat B per almenys dos grups. La data límit per presentar les sol·licituds és el 31 de gener del 2013.

Ajudes a projectes de recerca en càncer infantil. La finalitat d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes a projectes de recerca sobre càncer infantil, que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal i que es realitzin íntegrament a Espanya. Es concedeix una ajuda de fins a 150.000 € bruts a tres anys, a raó de un màxim de 50.000 € bruts a l'any, renovables anualment, per a la realització del Projecte. La data límit per presentar les sol·licituds és el 8 de gener de 2013.

Ajudes a investigadors postdoctorals. La finalitat aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes a investigadors per al desenvolupament d'un projecte de recerca a l'empara d'un centre de recerca espanyol segons tres modalitats de programes. La dotació és de 45.000€ bruts a l'any durant tres anys per a les modalitats A i C. En aquesta última modalitat l'ajuda es pot prorrogar dos anys més. Per a la modalitat B la dotació és de 50.000 € a l'any durant quatre anys. La data límit per presentar les sol·licituds és el 23 de gener de 2013.

Programa Avançat en Oncologia 2013. Els programes estan destinats a professionals i investigadors d'àrees relacionades amb l'oncologia, que acreditin un mínim de 5 anys d'experiència, interessats en un període de formació oncològica d'un mínim de 3 mesos i un màxim de 12 en un centre nacional o estranger. L'aportació serà de 3.000 € bruts al mes per als programes que es desenvolupin a Espanya i 4.000 € bruts al mes pels quals tinguin lloc a l'estranger en concepte de manutenció i allotjament. La data límit per presentar les sol·licituds és el 10 de setembre de 2013.

Programa de pràctiques de laboratori. La finalitat aquesta convocatòria és apropar la realitat de la recerca biomèdica als estudiants universitaris de l'àmbit de les ciències de la salut i completar la seva formació mitjançant la realització de pràctiques en un laboratori de recerca, l'activitat de les quals es relacioni amb qualsevol de les àrees de l'oncologia. Les ajudes seran de 1.000 € bruts per als seleccionats per al programa de pràctiques d'estiu, i de 3.408 € bruts per als seleccionats per al programa de pràctiques durant el curs acadèmic. La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 23 d'abril de 2013 per a les pràctiques del període d'estiu. D'altra banda, per optar a les pràctiques durant el curs acadèmic les sol·licituds s'han de presentar entre el 24 d'abril de 2013 i el 4 de setembre de 2013.