Categoria: Ajudes

Bases reguladores de la concessió d'ajudes de la FECYT

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 57, de dia 4 de març, s'ha publicat l'Ordre CNU/250/2019, de 4 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats en l'àmbit del foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació.

Finalitat de les ajudes

Aquestes ajudes tenen com a finalitat, entre d’altres mesures, el foment de la recerca científica d'excel·lència, juntament al desenvolupament i la innovació tecnològica.

Beneficiaris

 

 

  • Organismes públics de recerca
  • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitat investigadora.
  • Instituts de recerca sanitària acreditats, etc.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran d’acord a les instruccions i models establerts sobre aquest tema, en el sistema electrònic de participació establert a aquest efecte per la FECYT i en el termini establert en cada convocatòria, que serà almenys de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOE.

[Font: BOE. Núm. 57. 04/03/2019]

[Foto: Ariadna Creus i Àngel García. CCIIC]