La Fundación Lilly ha convocat els premis MEDES-MEDicina en ESpañol 2013. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert fins al 8 d'octubre de 2013.

MEDES és una iniciativa de la Fundación Lilly. El seu objectiu és contribuir a promoure la publicació científica en revistes biomèdiques en espanyol i la seva difusió en l'àmbit nacional i internacional.

Modalitats dels premis:

  • Premi a la millor INICIATIVA en el foment de l'ús de l'idioma espanyol per a la divulgació del coneixement biomèdic.
  • Premi a la millor INSTITUCIÓ o ENTITAT destacada en la promoció i difusió de la publicació biomèdica en espanyol.
Llegeix més...

En el BOE núm. 169, de 16 de juliol, s'ha publicat la Resolució de 2 de juliol de 2013, de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, per la qual es convoca l'edició 2013 dels Premis Estratègia NAOS.

L'elevada prevalença d'obesitat a Espanya, i la seva tendència ascendent, van impulsar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a engegar, l'Estratègia per a la nutrició, activitat física i prevenció de l'obesitat (Estratègia NAOS) a l'any 2005. L'objectiu d'aquesta estratègia és sensibilitzar a la població del problema que l'obesitat representa per a la salut i impulsar les polítiques i programes dirigits a millorar els hàbits alimentaris i promoure la pràctica d'activitat física.

Llegeix més...

La Revista Metas de Enfermería  convoca els premis anuals d’investigació dirigits al personal d’infermeria

Els treballs, que hauran de ser inèdits i escrits en llengua castellana, podran versar sobre qualsevol àrea de coneixements de la infermeria.

La dotació econòmica és de 6.000 euros.

Com a novetat respecte a anys anteriors, a més del premi, els guanyadors rebran un accésit, consistent en una subscripció anual a la revista impresa Metas de Enfermería  i una Col·lecció d'Infermeria S2.
El termini de presentació dels treballs finalitza el 10 de setembre de 2013.
Llegeix més...

La investigació premiada en el XII Congrés Nacional d’Infermeria de Traumatologia i Ortopèdia  ha estat ideada per Sonia del Águila, Josep Vicente Fajardo i Cristina Blasco, infermers de la Unitat d’Hospitalització de Traumatologia de Son Espases.

L’estudi sorgeix de la realitat que la majoria de pacients ingressats a les unitats d’Hospitalització de Traumatologia tenen associada una limitació de mobilitat com a conseqüència de la patologia, una dificultat que afecta el seu grau d’autonomia a l’hora de fer les necessitats fisiològiques bàsiques.

L’ús de la cunya s’ha demostrat que és incòmode i dolorós especialment per a la dona que necessita emprar-la amb una major freqüència. A l’Hospital Universitari Son Espases, fruit de l’estudi que actualment s’està duent a terme i de la iniciativa de l’equip d’infermeria, és possible que les dones també utilitzin la botella urinària de la mateixa manera que els homes.

Llegeix més...

La Fundació Víctor Grifols i Lucas ha convocat el premi Premi d’Investigació sobre Bioètica 2012/2013. El termini de presentación dels treballs finalitza el dia 31 de maig.

La Fundació promou la bioètica mitjançant el diàleg entre especialistes de diferents àrees de coneixement, impulsant una actitud ètica entre els organismes, empreses i persones que duen a terme activitats relacionades amb la salut humana.

Els treballs presentants versaran sobre temes relacionats amb la bioética i la seva aplicación pràctica. Podrán optar al premio los trabajos inéditos y los publicados dentro de los tres últimos años (2011 al 2013).

Llegeix més...

L'infermer i professor de la Universitat de les Illes Balears, Miquel Bennasar Veny, va rebre de mans del conseller de Salut, Família i Benestar Social, Martí Sansaloni, el premi Jean Dausset a la millor tesi doctoral sobre medicina i ciència de l'any 2012, denominada Estilos de vida y salud en estudiantes universitarios: la Universidad como entorno promotor de la salud .

El premi Jean Dausset de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears està patrocinat pel COMIB.

Llegeix més...

La Fundació Pfizer ha convocat els Premis d’Investigació 2013, sobre recerca biomèdica. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 5 d'abril.

La Fundació està compromesa amb la salut, la qualitat de vida i la innovació. Aquests premis són el màxim reconeixement per a la comunitat científica que treballa aquests aspectes.

La convocatòria està oberta als treballs de recerca biomèdica publicats durant l'any 2012 en revistes científiques que apareguin citades en el Science Citation Index (SCI).

Llegeix més...

La Fundació Lilly ha convocat els Premis d’Investigació Biomèdica 2013, sobre recerca preclínica i clínica. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 28 de febrer.

La Fundació va crear aquests premis a l'any 2001 per col·laborar en la promoció de la R+D i oferir reconeixement a la labor científica. Una vegada transcorregudes onze edicions, aquesta fundació considera que s'ha duit a terme el compliment d'aquests dos objectius.
 
La convocatòria, de periodicitat anual, convida a participar a investigadors actius, preclínicos o clínics, que investiguin en el camp de la Biomedicina.
Llegeix més...

La Comissió d’Investigació de L’Hospital Universitari Son Espases ha organitzat l’acte de lliurament dels Premis d’Investigació 2012 amb l’objectiu de reconèixer i destacar els treballs d’investigació realitzats pels professionals de l’HUSE, durant l’any 2012.

Per aquest motiu, s’ha fet l’entrega dels premis als candidats seleccionats en les modalitats de Millor Publicació Científica, Projectes Pilot i Borsa de Viatge.

El premi a la Millor Publicació ha estat concedit a Antonio M. Gutiérrez García i a Francisco J. Mestre Mestre, per una col·laboració entre els serveis de Radioteràpia i la Unitat de Limfomes del Servei d’Hematologia de l’HUSE. El treball explica el paper crític de la molècula COX-2 a la resposta i resistència al tractament de les cèl·lules malignes del limfoma de Hodgkin. Aquest avanç permet identificar subgrups de pacients amb aparent bon pronòstic que són tributaris de tractaments més intensos i individualitzats i permetrà millorar els resultats del tractament actual; així com la introducció de noves drogues per al tractament d’aquest limfoma.

Llegeix més...

L’Hopital Son Espases publica la convocatoria dels seus premis d’investigació en l’edició corresponent a l’any 2012. L’objectiu d’aquests premis és reconeixer els treballs d’investigació publicats per professionals de l’Hospital Universitari Son Espases.

Els premis tenen dos modalitats. La motalitat A es per a la millor publicació de l’HUSE y la modalitat B, que es subdivideix en tres premis: premi a la millor publicació de l’HUSE feta per residents, premi a la millor publicació de l’HUSE feta per becaris i premi a la millor publicació de l’HUSE altres disciplines (Infermeria, Fisioterapeutes, Tècnics de laboratori i altres).

La dotació per a la modalitat A es de 3.000 € i per la modalitat B de 1.500 € per a cadascun dels tres premis. El termíni per entregar la documentació acaba el 30 de novembre de 2012. Es poden consultar els requisits, la documentació a presentar i informació mes detallada sobre els premis a través de l'enllaç que es proporciona a continuació.

Llegeix més...