Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Salut podrà adoptar mesures excepcionals per frenar la propagació

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat habilitar la consellera de Salut i Consum perquè, mitjançant una resolució motivada, pugui adoptar mesures de caràcter temporal i excepcional a determinades àrees geogràfiques de les Illes Balears amb l’objectiu de frenar la propagació de la COVID-19.

En aquest sentit, s’ha autoritzat que quan la situació epidemiològica d’una illa, un terme municipal o una agrupació d’aquests, un nucli de població o una zona urbana perimetralment determinada presenti una situació de transmissió comunitària del SARS-CoV-2 de conformitat amb els estudis epidemiològics realitzats, es prenguin, amb caràcter temporal i eficàcia geogràfica limitada a aquest espai geogràfic, mesures de control i limitació de drets, especials i reforçades, per contenir la transmissió.

Les mesures concretes podran incloure:

 • Restriccions totals o parcials de la lliure entrada i sortida de persones a la zona concreta llevat que hi hagi motius justificats.
 • Limitacions de la circulació per les vies i els espais d’ús públic, i la permanència en aquests.
 • Limitacions o prohibicions específiques de contactes i reunions socials fora del grup de convivència habitual.
 • Suspensió o limitació de la capacitat, els horaris i els tipus d’activitat d’establiments, locals comercials i serveis oberts al públic, com també d’establiments de restauració.
 • Suspensió o limitació de la capacitat i horaris d’activitat de llocs de culte.
 • Suspensió de festes, atraccions de fira i festes populars.
 • Suspensió d’activitats culturals i esportives.
 • Suspensió o limitació d’activitats en acadèmies, autoescoles, centres d’ensenyaments no reglats i centres de formació.
 • Suspensió o limitació d’activitats en centres i de prestacions en matèria de serveis socials, així com en el règim de visites i sortides als serveis socials de tipus residencial.
 • Suspensió o limitació d’altres esdeveniments i activitats de caràcter multitudinari que puguin ocasionar aglomeracions de persones.

Les resolucions no exclouran l’aplicació en l’àmbit territorial al qual facin referència de les mesures que s’estableixen en el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat mitjançant un acord del Consell de Govern de les Illes Balears el 19 de juny de 2020, en tot allò en què no siguin incompatibles amb les específicament establertes per la resolució.

Les mesures que s’adoptin per resolució de la consellera de Salut i Consum tindran una vigència màxima inicial de quinze dies naturals, sense perjudici de la possibilitat de disposar-ne la pròrroga si persisteixen les circumstàncies que les motiven.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 07/08/2020 - BOIB. Núm. 154. 07/09/2020]

[Foto: Airman 1st Class Elora J. Martinez / proper sanitary procedure by putting on a face mask / CC-by-sa-3.0 de]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19