Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: limitacions a tot el municipi d’Eivissa durant 15 dies

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Atesa l’evolució de la situació epidemiològica, la Conselleria de Salut i Consum ha dictat una nova resolució que estableix mesures temporals i excepcionals per a la contenció de la COVID-19 que afecten tot el terme municipal d’Eivissa.

Aquestes mesures tendran una vigència de 15 dies naturals a partir de les 22.00 hores d’aquest divendres, 2 d’octubre. En aquest cas, no s’estableixen restriccions de mobilitat que afectin l’entrada i sortida de persones, però sí es limiten aforaments.

Així ho ha explicat la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, després d’una reunió d’avaluació i de coordinació amb el president del Consell Insular d’Eivissa, Vicente Marí; l’alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; l’alcalde d’Eivissa, Rafael Ruiz; la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Antònia Font; l’assessora tècnica per al desconfinament, Marga Frontera, i la gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, Carmen Santos.

D’acord amb les dades de 28 de setembre, el municipi d’Eivissa té una incidència acumulada a 14 dies de 620,69 casos per 100.000 habitants (el 18 de setembre era de 662,88). Per la seva banda, la incidència a les Illes Balears és de 190,61 (dia 18 de setembre era de 287,31). Tot i que la incidència en el municipi d’Eivissa s’ha reduït en una petita proporció, representa més del triple que la del conjunt de les Illes Balears.

Un altre dels indicadors que reflecteix l’evolució de la pandèmia és la taxa de positivitat de PCR a 7 dies. En el cas d’ Eivissa aquesta taxa ha patit un lleuger increment (ha passat d’un 13,29 % dia 18 de setembre a un 13,7 % dia 28 de setembre). Per contra, la mateixa taxa ha disminuït en el mateix període a les Illes Balears (que ha passat d’un 6,84 % a un 4,36 %).

Aquesta situació epidemiològica dibuixa una situació davant la qual és necessari intensificar les actuacions sanitàries i de restriccions de la interacció social que s’han aplicat fins ara, dirigides a controlar la situació epidemiològica en tot el terme municipal d’Eivissa, a fi d’evitar una expansió descontrolada de la COVID-19.

Per aquest motiu, la resolució estableix mesures temporals i excepcionals per a tot el municipi d’Eivissa que afecten diversos àmbits, entre els quals destaquen els següents:

Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic

 • Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial per al qual no s’estableixin expressament condicions de capacitat en aquesta resolució no pot superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta.
 • Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.
 • Els gimnasos i centres esportius de tota casta poden reprendre l’activitat, si bé no poden superar el 25 % de la capacitat autoritzada o establerta.
 • S’ha d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

Reunions i/o trobades

 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 5 persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte en el cas de les persones convivents. Aquesta prohibició inclou els casaments, les celebracions socials de tota casta i la pràctica esportiva.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.
 • En les vetlles poden participar un màxim de 15 persones.
 • En les reunions que concentrin fins a 5 persones en espais públics no es permet el consum d’aliments ni de begudes.
 • No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
 • Durant aquests tipus d’activitats s’ha de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal entre els no convivents i l’obligatorietat de l’ús de la mascareta quan escaigui.
 • Es recomana evitar reunions amb persones alienes al nucli de convivència.

Llocs de culte

 • Es permet l’activitat dels llocs de culte, però amb una limitació d’assistència del 25 % de la capacitat màxima, en qualsevol tipus d’acte litúrgic o religiós que es dugui a terme en el centre.
 • La capacitat màxima de tots aquests centres ha d’estar publicada en un lloc visible i s’hi han de complir les mesures generals de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Fires i festes populars

Es prohibeix la realització de fires i festes populars, revetles, sopars a la fresca i altres esdeveniments populars, tant d’organització privada com municipal o insular.

Establiments de restauració

 • Els establiments que exerceixen l’activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar l’aforament al 25 % en espais interiors i al 50 % en els espais exteriors.
 • L’ocupació màxima és de 5 persones per taula o agrupació de taules i no es permet el consum a la barra.
 • Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

Activitats en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació

 • Aquestes activitats es poden impartir de manera presencial sempre que no se superi una capacitat del 50 % respecte del màxim permès.
 • S’han de limitar a grups màxims de cinc persones i s’han d’establir les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig en les instal·lacions en tot moment.

Suspensió d’activitats

 • Se suspèn l’activitat dels parcs i jardins i de parcs infantils d’ús públic i locals d’oci infantil.
 • No obstant això, s’ exceptuen d’aquesta suspensió els establiments i els espais cedits per l’Ajuntament als centres docents i educatius per dur-hi a terme activitats docents.

Mesures de prevenció i d’higiene

 • S’han de respectar les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19. En especial, s’han d’aplicar mesures estrictes d’higiene de mans, i cal assegurar la ventilació correcta dels locals i espais tancats, així com la neteja i desinfecció de les superfícies.

El Govern té previst dur a terme una campanya informativa conjuntament amb l’Ajuntament per explicar a la ciutadania la necessitat d’evitar tota activitat fora de casa que no sigui imprescindible.

Pel que fa a la situació de Sant Antoni de Portmany, la consellera de Salut i Consum ha indicat que la situació és més favorable i es fa un seguiment estret per tal de prendre decisions els pròxims dies.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 30/09/2020 - BOIB. Núm. 169. 01/10/2020]

[Foto: NIH Image Gallery / MERS Coronavirus Particles / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19