Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: S'acorden actuacions coordinades en salut pública per a controlar les infeccions

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat, en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, noves actuacions coordinades en matèria de salut pública per a respondre davant situacions d'especial risc per transmissió no controlada de la COVID-19.

És necessari implementar noves mesures en les poblacions amb més de 100.000 habitants que tinguin una incidència superior als 500 casos per 100.000 persones en els últims 14 dies, una positivitat de les proves diagnòstiques d'infecció activa superior al 10% i que estiguin en comunitats autònomes amb una ocupació de llits UCI per pacients COVID-19 superior al 35% de la dotació habitual.

Es restringirà l'entrada i sortida de persones dels municipis afectats, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per assistència a centres, serveis i establiments sanitaris, compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials o legals, assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil i assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, entre altres.

Es permetrà la circulació per carreteres i vials que transcorrin o travessin aquests municipis sempre que tingui origen i destinació fora d'aquests. I, les persones residents podran circular dins dels municipis afectats, sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats sanitàries competents.

La participació en agrupacions de persones per al desenvolupament de qualsevol activitat o esdeveniment de caràcter familiar o social, tant en la via pública com en espais públics i privats, es reduirà a un número màxim de sis persones, tret que es tracti de convivents, i excepte en el cas d'activitats laborals i institucionals o en el d'activitats en què s'estableixin límits o mesures específiques.

Aforament màxim, distància i horari

S'ha establert un aforament màxim, distància i horari per a determinats àmbits com els llocs de culte. En ells aquest aforament màxim serà d'un terç i s'haurà de garantir sempre la distància mínima interpersonal de 1,5 metres.

En les vetlles l'aforament màxim serà de quinze persones en espais a l'aire lliure o deu en espais tancats, siguin o no convivents. I, la participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a la cremació de la persona morta es restringirà a un màxim de quinze persones.

En el cas dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic l'aforament màxim serà del cinquanta per cent i l'hora de tancament no podrà superar les 22.00 hores, excepte les excepcions que es prevegin.

Reforçar les capacitats sanitàries

Les comunitats autònomes amb municipis en els quals concorrin les circumstàncies enumerades per a aplicar aquestes mesures hauran de reforçar les seves capacitats per a la detecció precoç i el control de la malaltia, així com en l'àmbit de l'atenció sanitària, d'acord amb el que s'estableix en el Pla de resposta primerenca en un escenari de control de la pandèmia per la COVID-19.

[Fonts: Ministeri de Sanitat. 30/09/2020 - BOE. Núm. 169. 01/10/2020]

[Foto: Tuur Tisseghem / Hombre por la calle / CC0 Public Domain]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19