Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Mesures extraordinàries i temporals a Sa Pobla

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern de les Illes Balears ha decidit adoptar mesures extraordinàries i temporals per tal defrenar la propagació de la COVID-19 a Sa Pobla.

Tal com ha informat la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, després de la reunió que ha mantingut amb l’equip de govern del municipi per avaluar la situació de la pandèmia. Le mesures, que afecten la circulació de persones en horari nocturn i l’activitat a l’interior de bars i restaurants, es publiquen i entren en vigor demà i tendran una vigència de 15 dies.

No obstant això, de moment, el municipi no canvia de nivell de risc, ja que els tècnics consideren que no és necessari aplicar una restricció de la mobilitat perimetral donat que no s'observa un efecte impulsor dels contagis al voltant. Així mateix, el nivell 3 aplicat a tota Mallorca permet adoptar mesures específiques com aquestes, molt dirigides i que han demostrat resultats a altres localitats.

La consellera Gómez y la directora general de Salut Pública y Participació, Maria Antònia Font, s’han reunit amb el batle de sa Pobla, Llorenç Gelabert, i el seu equip de govern per tal d’avaluar la situació epidemiològica al municipi i les mesures per prevenir els contagis de SARS-CoV-2, els quals s’han multiplicat els darrers dies.

Concretament, segons les dades de proves diagnòstiques, el poble presenta una incidència acumulada a 14 dies superior als 800 casos per 100.000 habitants, és a dir, més de 13 vegades per damunt de les xifres que el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties considera de risc (60 casos per 100.000 habitants a 14 dies). Per altra banda, la taxa de positivitat és superior al 14 % i es troba onze punts percentuals per sobre de la recomanació d'aquest organisme, que situa un territori en risc epidemiològic quan aquesta taxa supera el 3 %.

A més, s’ha de tenir en compte que la incidència acumulada de Sa Pobla gairebé quadruplica la del conjunt de les Illes Balears, que és de 211,32 casos per 100.000 habitants, mentre que la taxa de positivitat pràcticament triplica la de l’arxipèlag, que és del 5,55 %.

Per aquest motiu s’ha decidit restringir la circulació de persones entre les 22.00 i les 6.00 hores, la qual cosa es farà mitjançant un decret de la presidenta. Queden, per tant, prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques durant aquest horari excepte els desplaçaments de caràcter essencial, degudament justificats.

Tot i que no es fixa un tancament perimetral, el decret es recomana que es restringeixin les entrades i sortides del municipi de sa Pobla a la cobertura de les necessitats més essencials, com ara:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Compliment d'obligacions laborals, professionals o empresarials.
 • Assistència a centres docents i educatius, incloent-hi les escoletes d'educació infantil.
 • Assistència i cura de gent gran, persones menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances.
 • Per dur a terme actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Per fer renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Per fer exàmens o proves oficials inajornables.
 • Per causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga.

Es recomana així mateix que la població romangui a ca seva i es desaconsellen els desplaçaments i la realització d'activitats no imprescindibles.

Tancament d’espais interiors a bars, restaurants i sales de joc i apostes

Pel que fa als establiments que exerceixen l’activitat de restauració i els establiments de jocs i apostes, s’ha decidit el tancament dels espais interiors.

Cal recordar que el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitaria Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020, estableix que, en el nivell d’alerta 3 i, en funció de l’evolució de la situació epidemiològica, l’autoritat sanitària pot proposar l’avançament de l’horari de tancament i/o la prohibició d’ús dels espais interiors d’aquest establiments.

Malgrat la limitació anterior, l’autoritat municipal, sempre que el transit rodat no es vegi impossibilitat, podrà autoritzar l’ocupació de via pública destinada al transit rodat o estacionament de vehicles, immediatament adjacent a les terrasses o façana dels locals destinats a restaurants, bars o cafeteries, per a la seva ocupació provisional amb taules, com terrassa d’aquests locals.

En cap cas la suma de les places de les terrasses o dels espais exteriors ocupats ordinàriament pel local i les autoritzades provisionalment podrà excedir de l’aforament ordinari de la terrassa del local, o en el cas que aquest no disposes ordinàriament de terrassa, del 50 % de l’aforament ordinari autoritzat del local. Aquestes places provisionals de terrassa resten sotmeses a les mateixes regles de disposició, màxim d’ocupació de taules i distàncies que les places ordinàries. 

Cribratge poblacional

Es farà un cribratge amb test d’antígens als majors de 16 anys, residents i no residents que treballin al poble (inclosos els docents). La presa de mostres es farà a la nau que hi ha ubicada a la carretera de Pollença 4-6 i només es requereix presentar el DNI o el NIE). No fa falta cita prèvia.

Aquest serà el primer cribratge amb test d’antígens que es faci a les Illes Balears. Els cribratges amb tests d’antígens estan indicats per les principals institucions sanitàries i societats científiques quan la incidència de COVID-19 a un territori acotat és elevada, com n’és el cas de Sa Pobla.

A més, ajuntament i Conselleria de Salut i Consum col·laboraran per fer intervencions comunitàries informatives i demanen als habitants del municipi que extremin les mesures de seguretat (ús correcte de la mascareta, rentant de mans, manteniment de la distància mínima interpersonal d’1,5 metres i bona ventilació dels espais tancats).

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 04/12/2020 - BOIB. Núm 204. 05/12/2020]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Què en diu la premsa
*07/12/2020 canal4diario.com - Detectan 10 positivos más en el segundo día de cribado con test a la población de Sa Pobla.
*07/12/2020 mallorcadiario.com - Detectan otros diez positivos en las pruebas de cribado de sa Pobla.
*07/12/2020 ultimahora.es - Las líneas de cribado de COVID-19 en Sa Pobla aumentan de tres a nueve en el segundo día.

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19