Categories: COVID-19, Sociosanitari, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Intervenció de les Residències Sèniors Inca, Sèniors Pollença, Sant Lluís i Vuit Vents

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum ha ordenat la intervenció de les residències per a gent gran Sèniors Inca, Sèniors Pollença i Sant Lluís, i la residència per a persones amb discapacitat Vuit Vents (Aspace) després que s’hi hagin detectats diversos brots de COVID-19.

Aquets brots afecten 26 usuaris i 15 treballadors, i que en les visites successives que l’equip del Servei de Salut ha fet als centres s’hagi constatat que les mesures que han adoptat han estat insuficients per frenar la propagació de la COVID-19.

Pel que fa a Sèniors Pollença, que té 110 usuaris, el brot afecta 14 usuaris i 4 treballadors. Tres dels usuaris són a l’hospital. La resta seran valorats per poder-los donar el recurs més oportú per a cadascun: hospital o residència pont de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). El brot es va detectar el dia 5, amb dos usuaris positius, i es va programar el cribratge dels contactes estrets el dia 6, i de la resta d’usuaris el dia 8. D’altra banda, els dies 4, 5 i 6 també es va dur a terme el cribratge quinzenal de treballadors. El dia 5 ja es varen suspendre les visites pel risc de contagi; dia 6 es va fer formació in situ als professionals i es varen ordenar circuits i procediments. Avui, dia 9, els professionals estan citats a una sessió formativa.

Quant a Sèniors Inca, que té 104 usuaris, aquest és el segon brot que s’hi registra. Afecta 4 usuaris, tots a l’hospital, i 7 treballadors. El brot es va detectar el 27 de novembre, quan una treballadora va donar positiu. Com a conseqüència dels cribratges posteriors, es varen detectar els altres positius. Ahir es va dur a terme un nou cribratge de tots els usuaris. Les visites s’han mantingut a pacients que no són COVID-19 positiu i que no són contacte estret.

A la Residència Sant Lluís de Menorca, que té 23 residents, s’han detectat 2 usuaris positius, els quals estan hospitalitzats, i 1 treballador contagiat. El brot es va detectar dia 6 i el dia 7 es va dur a terme el cribratge de la resta de residents, tots considerats contacte estret. Mentre, es varen suspendre les visites. Els dies 6 i 7 es va fer formació als professionals i ahir es varen començar les passes per iniciar la comunicació amb les famílies.

A la Residència Vuit Vents, d’Aspace, on viuen 21 persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars, es va detectar un positiu d’una treballadora el 6 de desembre. El mateix dia es va cribrar el centre i es varen constatar 6 usuaris positius i 3 professionals. L’equip de la Subdirecció d’Atenció a la Cronicitat va visitar el centre per establir circuits, revisar procediments i supervisar la implementació del pla de contingència.

Així mateix, la Conselleria de Salut i Consum ha considerat oportú dictar una resolució per intervenir, durant 20 dies, el control de la gestió sanitària assistencial en relació amb tots els processos relacionats amb la COVID-19 dels centres de serveis socials de caràcter residencial.

Igualment, s’ha designat una coordinadora sanitària, les funcions de la qual són controlar, coordinar i dirigir l’activitat assistencial sanitària del centre, com també de l’equip de personal de la residència i, si s’escau, el que hi assigni el Servei de Salut.

A partir d’ara, el personal, l’equip directiu i la titularitat d’aquests centres, així com els mateixos residents, es regiran per les instruccions, ordres i disposicions de la coordinadora en els processos relacionats amb la COVID-19.

Des del principi de la pandèmia, l’equip de coordinació sociosanitària fa un seguiment diari de la situació en els centres, que han de disposar d’un pla de contingència i complir-lo.

Cal recordar que el Govern ja ha intervingut fins ara tres residències de persones amb discapacitat, totes tres durant la segona onada.

Així mateix, ha intervingut 11 residències per a gent gran des de l’inici de la pandèmia. 

Actualment continuen intervingudes.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 09/12/2020]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García / Infermera acompanya a persona atesa a urgències / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19