Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Contractacions d’emergència de subministrament i serveis per un valor de 4.103.484 €

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament i serveis a càrrec del Servei de Salut per un valor de 4.103.484 €. Aquestes contractacions estan relacionades amb el tractament de la pandèmia per a disposar de determinats serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta de lluita contra la COVID-19.

Cal destacar que totes aquestes contractacions es financen mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears autoritzat per la Comissió Europea. Aquesta redistribució de les ajudes europees s’emmarca en la decisió de la Unió Europea de flexibilitzar l’ús dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris i la capacitat de resposta davant la crisi sanitària.

Contractacions d’emergència:

  • EQUIPAMENT I OBRES. Adquirir equipament i dur a terme les obres d’adaptació necessàries per ampliar la dotació de llits de pacients crítics de l’Hospital Universitari Son Espases davant la pandèmia de la COVID-19 per un import total de 1.124.844,09 €. La distribució és la següent:

— Llits de cures crítiques i hospitalització
— Respiradors
— Monitors multifuncionals, suports de monitors portàtils i centrals de monitoratge
— Ordinadors de grau mèdic i carros portaelements
— Obres d’ampliació i de recondicionament de l’àrea de pacients crítics

  • ULTRACONGELADORS. Contractar el subministrament, la instal·lació i el muntatge de quinze ultracongeladors de -80°C, per assegurar la cadena de fred de les vacunes contra la COVID-19 per un valor de 229.022 €.
  • PROTECCIÓ. Contractar el subministrament de 10.000 pantalles de protecció facial, 66.000 bates de protecció, 47.000 màscares FFP3, 284.000 màscares FFP2, 102.000 màscares pediàtriques, 140.000 bates de protecció impermeable d’un sol ús i 20.000 bates de visita no hidròfugues d’un sol ús per un valor de 778.560 €.
  • CAMIÓ PER AL REPARTIMENT D'EQUIPS. Adquirir un camió per al repartiment d’equips de protecció individual des del magatzem centralitzat del Servei de Salut fins a les altres unitats de logística dels centres hospitalaris i d’atenció primària per un valor de 91.536,50 €.
  • MATERIAL DE LABORATORI, Contractar el subministrament de material de laboratori per a proves per diagnosticar la COVID-19 consistent en plaques per a cultiu, reactius, solucions, controls, calibradors i productes químics per un valor d’1.774.823,44 €.
  • CENTRALS DE MONITORATGE Contractar per a l’Àrea de Salut de Menorca el subministrament de dues centrals de monitoratge i vuit monitors per un valor de 104.697,20 €.

El passat mes de març, el Consell de Govern va aprovar l’acord de mesures que s’havien d’adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l’Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d’emergència.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 09/12/2020]

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19