Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Es restringeixen les entrades i sortides a Formentera

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Les entrades i sortides de Formentera estaran restringides per tal de protegir l’illa de la COVID-19

Es tracta d’una mesura de restricció que té diferents objectius: per una banda protegir els ciutadans i ciutadanes de Formentera, i per altra ser solidaris i col·laborar perquè es pugui mantenir l’atenció sanitària a la nostra Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

D’acord amb els indicadors epidemiològics, Formentera, amb una incidència acumulada a 14 dies (IA14) superior als 200 casos per 100.000 habitants, es troba en una situació molt diferent de la de les altres illes i especialment de la d’Eivissa, que és l'illa més propera i on la IA14 és superior als 1.000 casos per 100.000 habitants.

Concretament, en el cas de Formentera, la IA14 havia disminuït amb rapidesa des del passat 29 de desembre (644 casos per 100.000 habitants) fins al dia 7 de gener (198) però presenta un nou repunt d'incidència, que ahir, dia 14, era de 22,94 casos/100.000 habitants.

Aquest fre i nou ascens s'aprecia millor en la taxa d'incidència acumulada a 7 dies. La IA7 era de 66 casos/100.000 habitants el 7 de gener i ha passat gairebé a triplicar-se el 14 de gener amb 165,14 casos/100.000 habitants. Pel que fa al valor de reproducció instantani, el qual havia arribat a ser inferior a 1 des del 26 de desembre, va ser d’1,5 el dia 12 de gener, la qual cosa indica que el nombre de casos que es produiran en els pròxims dies presentaran un creixement important.

A més, l'índex de potencial creixement epidèmic (EPG) ha passat de ser de 186 punts el dia 8 de gener a 317 el dia 12, i segueix una evolució a l'alça.

D'altra banda les proves diagnòstiques que es realitzen a Formentera i presentaven un percentatge de positivitat de l’11'3 % el 30 de desembre, segueixen estancades pràcticament en el mateix valor i dupliquen els nivells aconsellats per l'OMS i el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC).

Tots aquests indicadors justifiquen la decisió d’adoptar mesures de tancament perimetral de l’illa, la qual es mantendrà en el nivell 3 d’alerta sanitària. D’aquesta manera, se la protegeix de la influència de les altres illes -les quals es troben en el nivell 4 d’alerta-, i molt especialment de la veïna Eivissa, que actualment, presenta una IA14 superior als 1.000 casos per 100.000 habitants, que, per tant, se situa més de 15 vegades per sobre de les xifres que l’ECDC considera de risc, i una taxa de positivitat de les proves diagnòstiques de 25,50 % a 7 dies i de 21,95 % a 14 dies. Aquestes dades superen en més de 7 vegades els punts percentuals per sobre de la recomanació d'aquest organisme, que situa un territori en risc epidemiològic quan aquesta taxa supera el 3 %.

Atesa aquesta situació, s’ha considerat oportú restringir l’entrada i sortida de persones a Formentera, si bé s’exceptuen les activitats següents:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Compliment d'obligacions laborals, professionals o empresarials.
 • Assistència a centres docents i educatius, incloent-hi les escoletes d'educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
 • Assistència i cura de gent gran, persones menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçaments a entitats financeres i d'assegurances.
 • Per dur a terme actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Per fer renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Per fer exàmens o proves oficials inajornables.
 • Per causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga

[Fonts: Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. 15/01/2021 - BOIB. Núm. 7. 16/01/2021]

[Foto: Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat] 

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19