Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia, Farmacovigilància

Informació als professionals sanitaris sobre la distribució de medicaments relacionats amb el COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Agència Espayola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa als professionals sanitaris sobre la distribució de medicaments relacionats amb el tractament de COVID-19.

Els medicaments que passen a distribució controlada per l'aplicació de medicaments en situacions especials la resta de presentacions subcutànies de medicaments anti-IL6 (tocilizumab i sarilumab) i els interferons beta-1B i alfa-2B. 

La distribució de Remdesivir, Lopinavir-Ritonavir i cloroquina/hidroxicloroquina es manté controlada a través de la mateixa aplicació com s'ha informat prèviament.

La AEMPS recorda la necessitat de canalitzar l'ús d'aquests medicaments a través d'estudis clínics que permetin generar coneixement sobre la seva utilitat.

Per a facilitar l'accés als hospitals, les sol·licituds seguiran les següents indicacions:

- Les sol·licituds dels hospitals inclouran, en una única sol·licitud, tots els pacients identificats i el nombre d'envasos necessaris.

- Es recomana reservar aquestes formes farmacèutiques per a les indicacions autoritzades en la seva fitxa tècnica, per la qual cosa els pacients han de ser inclosos en la sol·licitud identificats amb una indicació diferent de COVID-19.

- Es recorda la recomanació que els pacients que es trobin actualment en tractament amb tocilizumab amb la presentació concentrat per a solució per a perfusió siguin canviats a presentacions d'administració subcutània en xeringa o ploma precargada, per a poder reservin aquesta presentació per als pacients amb infecció per COVID-19 amb la finalitat de maximitzar aquest estoc.

La AEMPS recorda que l'estoc no distribuït és limitat. En aquest sentit, es fa una crida a no emmagatzemar per sobre de les necessitats i ajustar el tractament a grups de pacients que, en absència d'una altra evidència, estiguin més greus.

[Font: AEMPS. 19/03/2020]  

[Foto: Pxhere / Medicamentos / Dominio público CCO]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19