Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Mesures excepcionals per a expedir la llicència d'enterrament i el destí dels cadàvers durant la crisi del COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 79, de dia 22 de març, es publiquen les mesures excepcionals per a expedir la llicència d'enterrament i el destí final dels cadàvers davant de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Objectiu

Aquesta ordre té com objectiu l'establiment de condicions especials per a l'expedició de llicències d'enterrament, així com per a la determinació del destí final dels cadàvers que resultin de les morts que es produeixin durant la vigència de l'estat d'alarma declarat amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.

Donat que el nombre habitual de morts a Espanya s'ha vist incrementat com a conseqüència dels produits a causa del COVID-19, amb objecte de poder donar destí final als cadàvers amb la major agilitat es considera necessari que en el moment actual no s'apliqui la necessitat que passin vint-i-quatre hores des de la mort fin a la concessió de llicència d'enterrament.

Aquesta mesura excepcional i temporal s'aplicarà a tots els cadàvers, independentment de la causa de la mort, sense prejudici de l'aplicació del previst en el segon paràgraf de l'article vuitanta-tres de la referida Llei sobre el Registre Civil de 8 de juny de 1957, es mantindrà durant tota la vigència de l'estat d'alarma, la qual cosa inclou les seves possibles pròrrogues.

Àmbit d'aplicació

Aquesta ordre resulta d'aplicació a totes les morts que es produeixin a Espaya durant la vigència de l'estat d'alarma, independentment de la causa, a excepció de les morts en els que hi hagués indicis de mort violenta, en aquest cas s'estarà al criteri de l'autoritat judicial corresponent.

[Font: BOE. Núm. 79. 22/03/2020

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19