Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Guia de bones pràctiques en els centres de treball enfront de la COVID-19

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern Espanyol ha publicat la Guia de bones pràctiques en els centres de treball per a prevenir els contagis de la COVID-19, coincidint amb la reincorporació a les seves seus, de tots aquells treballadors i treballadores d'activitats no essencials que no puguin teletraballar.

La guia recull les mesures més essencials d'higiene i distància interpersonal per a aplicar abans, durant i després de l'assistència al treball.

No acudir al treball quan

 • És presenta simptomatologia o s'ha tingut contacte estret amb persones afectades pel virus.
 • Tampoc han de fer-ho les persones més vulnerables per edat, embarassades o que pesentin alguna afecció mèdica.

Desplaçaments al treball

 • Si és va al trebal en turisme o en VTC, s'han d'extremar les mesures de neteja del mateix i evitar que viatgi més d'una persona per cada fila de seients.
 • En els viatges amb autobús, metre o tren, es recomana guardar la distància interpersonal de dos metres amb altres viatgers i es recomana usar una mascareta higiènica, no mèdica.

En el centre de treball

-Les tasques, les entrades i les sortides han de planificar-se i cal mantenir una distància d'uns dos metres.

-Igualment, ha de mantenir-se la distància interpersonal en les zones comunes i han d'evitar-se aglomeracions.

-En empreses o establiments oberts al públic, hauran d'implementar-se mesures per a minimitzar el contacte entre persones treballadores i el públic. A la guia consten les següents recomanacions:

 • L'aforament màxim haurà de permetre complir amb el requisit de distància interpersonal.
 • Quan sigui possible, s'habilitaran mecanismes de control d'accés en les entrades.
 • Tot el públic, inclòs el que espera, ha de guardar la distància interpersonal.
 • L'empresa haurà de facilitar equips de protecció individual quan els riscos no puguin evitar-se o no puguin limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures o procediments d'organització del treball.
 • Els equips de protecció individual seran adequats a les activitats i treballs a desenvolupar.
 • No és imprescindible usar mascareta durant la jornada laboral si el tipus de treball no el requereix i si es manté la distància interpersonal.

Mesures organitzatives

 • El personal haurà d'estar informat de les recomanacions sanitàries i estar proveït dels productes d'higiene necessaris –sabó, solució hidroalcohòlica i mocadors d'un sol ús.
 • Diàriament s'han de realitzar tasques d'higienització.
 • És necessari comptar amb aprovisionament suficient de material de protecció, especialment guants i mascaretes.
 • Les empreses hauran de facilitar, a través dels serveis de prevenció de riscos laborals, el teletreball o unes condicions de treball de baix risc.
 • En l'àmbit de seguretat laboral, s'aconsella realitzar un pla de contingència identificant el risc d'exposició al virus de les diferents activitats.

Recomanacions als treballadors

 • Mantenir la distància interpersonal de 2 metres.
 • Evitar l'ús compartit d'equips.
 • No tocar-se els ulls, el nas i la boca.
 • Rentada freqüent de mans amb aigua i sabó, o solució hidroalcohòlica, almenys durant 40 segons.
 • En cas de tossir o esternudar, es cobriran el nas i la boca amb la part interna del colze o un mocador d'un sol ús.

Mesures d'higiene en el centre de treball

 • Ventilació periòdica en les instal·lacions.
 • Reforçar la neteja dels filtres d'aire i dels sistemes de climatització.
 • Reforçar les tasques de neteja en totes les estàncies. En cada canvi de torn és necessari netejar l'àrea de treball usada per un empleat.
 • El personal de neteja assignat a aquestes tasques ha de tenir una correcta protecció: mascareta i guants d'un sol ús, detergents, etc.
 • Una vegada finalitzada la neteja, realitzar una completa higiene de mans.
 • Els uniformes de treball o similars, seran embutxacats i tancats, i es traslladaran fins al punt on es faci la seva rentada habitual.

Gestió dels residus en els centres de treball

 • La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual.
 • Es recomana que els mocadors d'un sol ús siguin rebutjats en papereres o contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal.
 • Tot material d'higiene personal –mascaretes, guants de làtex, etc. —ha de dipositar-se en la fracció "resto".

Retorn al domicili

En tornar del centre de treball als seus domicilis, els treballadors i treballadores hauran de cuidar les distàncies i les mesures d'higiene en la llar.

 Guia de bones pràctiques als centres de treball.

[Font: Ministeri de Sanitat. 11/04/2020

[Foto: Infosalut / Homes passejant / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19