Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Mesures de la fase 1 del Pla de transició

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S'han publicat les mesures relatives a l'aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, així com els territoris en les quals s'aplicaran.

En aquestes zones, es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència, respectant sempre les mesures de seguretat i higiene, així com el manteniment de la distància mínima de seguretat d'almenys dos metres, en grups d'un màxim de deu persones, si bé aquest límit no s'aplicarà entre convivents.

En les vetlles, podran estar un màxim de 15 persones si són en espais a l'aire lliure o 10 en espais tancats, convisquin o no en el mateix domicili. Als enterraments podran assistir un màxim de 15 persones. S'hauran de respectar sempre les mesures de seguretat i higiene.

També es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament i es respectin les mesures de seguretat i higiene. Les persones hauran d'usar màscara i prèviament s'hauran de desinfectar els espais. No es permetrà l'ús d'aigua beneïda ni les abluciones rituals, entre altres mesures.

Comerç minorista

Els establiments comercials detallistes podran obrir si tenen una superfície d'un màxim de 400 metres quadrats. El límit màxim d'aforament serà del 30%, respectant la distància mínima de dos metres entre clients, i podran establir un horari d'atenció prioritària per a majors de 65 anys.

En el cas dels concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers, podran obrir sigui com sigui la seva superfície, encara que hauran de fer-ho amb cita prèvia.

També es permet als ajuntaments la reobertura dels mercats a l'aire lliure. Hauran de respectar la distància de seguretat, limitar al 25% dels llocs autoritzats i reduir la seva afluència a menys d'un terç de l'aforament habitual.

L'ordre estableix una sèrie de mesures d'higiene comunes per als locals que obrin al públic, com la neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys dues vegades al dia, mantenir una ventilació adequada i la rentada i desinfecció diària de la roba de treball. També limita l'ús de l'ascensor o muntacàrregues i l'ús de les condícies per part de clients, entre altres.

En el cas de serveis que no permeten el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà de mantenir la distància de dos metres entre clients i s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc que asseguri la protecció del treballador i del client.

Terrasses

L'ordre també recull la reobertura de les terrasses d'hostaleria i restauració, limitant les taules permeses a la meitat de les de l'any passat. S'haurà de garantir, a més, la distància mínima interpersonal de 2 metres.

En cada taula o agrupació de taules podrà haver-hi com a molt 10 persones, si bé aquest límit no aplica en el cas que totes elles resideixin en un mateix domicili. Entre les mesures d'higiene es prioritzarà l'ús de mantelerías d'un sol ús, s'eliminaran els productes d'autoservei i s'evitarà l'ús de cartes d'ús comú, entre altres.

Sortides infantils i franges horàries

Les mesures que s'aplicaran en tot el territori. És el cas d'una modificació de les franges horàries. Després de les sol·licituds de diverses comunitats autònomes per l'augment de les temperatures, es permet a aquestes modificar l'horari de sortida dels menors de 14 anys. Com fins al moment, les franges horàries no s'aplicaran a les poblacions de fins a 5.000 habitants, on les activitats estan permeses de 6:00h a 23:00h.

Higiene laboral

En matèria d'higiene i prevenció en l'entorn laboral, entre altres mesures, que els torns i llocs es modifiquin de manera que s'asseguri la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors. També s'aplicaran aquestes mesures de distància en els vestuaris, taquilles i condícies, així com en qualsevol altra zona comuna. També s'haurà de proveir als treballadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants autoritzats en el lloc de treball.

Quant als hotels i establiments turístics, els seus serveis de restauració seran per a ús exclusiu dels seus clients. Es prohibeix l'ús de spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d'esdeveniments etc.  

Respecte als centres educatius i els centres universitaris, s'obriran per a la seva desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives, en les quals s'haurà de garantir una distància interpersonal de dos metres. 

Congressos científics

Es permetrà la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l'àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, que mai podran superar l'assistència de 30 persones. Per a això, es fomentarà la participació a distància. 

Podran reobrir, són les biblioteques públiques i privades, que es limitaran a les activitats de préstec, devolució d'obres i sala de lectura, així com per a informació bibliogràfica i bibliotecària. 

Els museus podran obrir reduint a un terç l'aforament previst per a cadascuna de les seves sales i espais públics. Hauran d'adequar les seves instal·lacions per a garantir la protecció dels seus treballadors i de les persones que els visiten, alterant recorreguts i ordenant entrades i sortides, per exemple. 

Pràctica esportiva

L'activitat esportiva professional i federada, autoritzant l'accés als Centres d'Alt Rendiment. Els entrenaments es realitzaran preferentment de manera individual, establint torns i horaris d'accés, i les tasques a desenvolupar sempre es faran sense contacte físic i respectant la distància de seguretat.

Respecte a les Lligues Professionals, els clubs podran desenvolupar exercici de tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, així com entrenaments tàctics no exhaustius, en grups d'un màxim de 10 esportistes, mantenint la distància interpersonal de dos metres.

Les tasques d'entrenament es desenvoluparan sempre que sigui possible per torns, evitant superar el 30% de la capacitat de la instal·lació, amb l'objectiu de mantenir les distàncies mínimes necessàries. A les sessions d'entrenament no podran assistir mitjans de comunicació.

D'altra banda, qualsevol ciutadà podrà accedir a les instal·lacions esportives a l'aire lliure, excepte a les piscines i les zones d'aigua. 

En els espais tancats on es desenvolupin els actes i espectacles culturals, podran accedir un màxim de 30 persones. Si són a l'aire lliure, l'aforament serà d'un màxim de 200 persones. 

[Font: Ministeri de Sanitat. 09/05/2020]

[Foto: Infosalut / Infants a escales / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19