Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Mesures urgents de contractació, convenis i serveis socials, entre d’altres

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 135, de dia 14 de maig de 2020, s'ha publicat el Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressupostos per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

L'emergència sanitària que ha generat la propagació del COVID-19 a tot el món ha obligat els governs a adoptar mesures de tota mena per a lluitar contra l'ona de contagis i mitigar els efectes econòmics i socials produïts per aquesta pandèmia.

En paral·lel a les actuacions de caràcter sanitari, són imprescindibles mesures de caràcter econòmic, social i administratiu que permetin lluitar eficaçment contra l'expansió del virus des de tots els fronts possibles.

El Govern de les Illes Balears considera que és imprescindible aprovar amb caràcter d'urgència un conjunt de mesures en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o els ens del sector públic instrumental autonòmic.

Aquest Decret llei té per objecte establir determinades mesures de rang legal, en el marc d'emergència sanitària causada pel COVID-19, en matèria de:

Contractes públics

Será d'aplicació la tramitació d’emergència.

Convenis

La tramitació i subscripció de convenis es veuran exempts de certs apartats normatius de la llei aplicable a l’actualitat.

Subvencions

L'òrgan que concedeix la subvenció podrà acordar mesures d'ordenació i instrucció necessàries per a evitar que la situació creada pel COVID-19 provoqui perjudicis greus en els interessos i drets de la persona beneficiària, derivats de la impossibilitat de complir el termini per a l'execució del projecte subvencionat, entre d’altres aspectes.

Serveis socials

Es dicten mesures en matèria de vulnerabilitat econòmica.

Altres mesures sobre serveis socials

Aquest apartat, entre altres aspectes, introdueix canvis relatius a les pestaciones del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears.

Medi ambient (residus sanitaris)

Mesures extraordinàries en relació amb la gestió dels residus sanitaris. S'incorpora la infecció per COVID-19 en un dels annexos del decret del mes de juliol de 1996, d'ordenació de la gestió dels residus sanitaris en la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Suspensió de terminis administratius

En els casos en què la suspensió o paralització pugui causar perjudicis greus en els drets o els interessos de les persones que tinguin la condició d'interessades en el procediment.

Pressupostos

També s'han dictat mesures excepcionals en el que respecta a crèdits pressupostaris, la seva ampliació, fiscalització, etc.

Podeu consultar i/o amplicar la informació en aquest enllaç

[Font: BOE. Núm. 135. 14/05/2020]

[Foto: Centers for Disease Control and Prevention / Coronavirus / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19