Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Els centres de treball realitzaran PCR a casos sospitosos

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S'actualitza el document de les instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció del COVID-19 en l'àmbit de les empreses perquè els serveis de prevenció de riscos laborals limitin la utilització de proves diagnòstiques als àmbits d'actuació establerts.

Aquest document, treballat i consensuat amb les comunitats autònomes, i aprovat per la Ponència de Salut Laboral, recorda que les prova PCR han de realitzar-se a tot cas sospito d'infecció en les primeres 24 hores.

El text, considera crucial als serveis de prevenció en l'àmbit de l'empresa, incidint en la importància de la seva col·laboració amb les autoritats sanitàries en la detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 per a controlar la transmissió. La seva participació en la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica amb la recollida d'informació i la notificació és una obligació, però també una acció fonamental en el control i seguiment dels casos i dels contactes en l'entorn laboral.

Notificació dels casos

Les "Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció del COVID-19 en l'àmbit de les empreses" incideix en l'obligació que tots els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic, de titularitat pública o privada, han de notificar a l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma els casos de COVID-19 confirmats després de la realització de les proves diagnòstiques.

Qualsevol entitat de naturalesa pública o privada que, en relació amb les proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 adquireixi hisops per a presa de mostres, mitjà de transport de virus, reactius d'inactivació, kits d'extracció d'àcids nucleics o reaccions de PCR, o test ràpids diagnòstics haurà de posar-ho en coneixement de l'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma en la qual es trobin situats i/o prestin els seus serveis, amb indicació expressa de la mena de material, nombre d'unitats adquirides i destinació d'ús.

- Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció del COVID-19 en l'àmbit de les empreses.

[Font: Ministeri de Sanitat. 14/05/2020]

[Foto: Ingo Joseph / People crowd walking / CC-by-sa-2.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19