Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Sociosanitari

Es reactiven progressivament els serveis socials

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha signat una nova resolució que continua amb la reactivació de manera progressiva els serveis socials d’atenció a les persones grans, a persones en situació de dependència, amb discapacitat, diagnòstic de salut mental i atenció primerenca que es varen veure afectats per la crisi sanitària de la COVID-19.

Com a norma general, quan les intervencions de qualsevol dels serveis siguin en modalitat presencial han de seguir les mesures de seguretat que recomani en cada moment l’autoritat sanitària. Si el servei és individual, sempre que sigui possible, les hauria de realitzar el mateix professional.

Centres de dia

En relació als serveis d’estades diürnes no es podran obrir si el centre està integrat als espais d’una residència. En tot cas, els serveis han de seguir donant suport al titular de la plaça, en coordinació amb els serveis socials comunitaris, els serveis sanitaris i, especialment, amb els serveis d’ajuda a domicili en aquells casos en els que la persona sigui usuària. Pot ser suport telemàtic o presencial.

Si el centre de dia pot estar obert, es prioritzarà l’entrada d’aquells casos amb més necessitat, major grau de dependència i necessitat de conciliació de la vida laboral dels seus cuidadors.

Atenció primerenca

Els serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca (SEDIAP), han de seguir procurant suport als seus usuaris preferentment de forma telemàtica. Quan la intervenció sigui presencial s’ha de fer preferentment al domicili de la persona.

Serveis d’acompanyament

En relació als serveis d’acompanyament per persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens; persones recluses i exrecluses amb diagnòstic de salut mental; persones amb sordceguesa i, persones amb addiccions, la reactivació s’ha de realitzar de forma progressiva. Es prioritzaran les persones amb les que mitjançant valoració tècnica es determini que no es pot demorar la intervenció presencial.

[Font: Conselleria d'Afers Socials i Esports. 27/05/2020

[Foto: Infosalut / Passejant per la mar / CC BY-NC-SA 4.0]

Què en diu la premsa
*27/05/2020 noticiasmallorca.es - Se reactivan progresivamente los servicios sociales de atención a los mayores y personas en situación de dependencia.

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19