Categories: Farmacoterapèutica, COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

COVID-19: es torna a modificar l'annex I del llistat de medicamentós essencials

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 91, de dia 16 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució de 30 de març de 2021, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), de modificació de l'annex I, corresponent al llistat dels medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

La Resolució que es modifica és de data 19 de juny de 2020. Tot això, en virtut del que es disposa en un dels articles del reial decret llei, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquesta resolució s'ha ajustat a l'evolució imprevisible de la pandèmia, a la cautela i protecció sobre la prevenció en el conjunt de la població, i la necessària adopció d'una sèrie de mesures urgents de contenció i coordinació, dirigides a garantir el dret a la vida i a la protecció de salut mentre perduri la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L'AEMPS va determinar els medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en la Resolució del mes de juny de 2020.

El mes de juliol de 2020 es va realitzar una actualització de l'annex I de la resolució esmentada, mitjançant una Resolució del mes de juliol de 2020. En el mateix sentit, el mes de desembre de 2020, es va realitzar una segona actualització del citat annex I.

La situació epidemiològica actual i les previsions d'evolució a mitjà termini, aconsellen una nova actualització de l'annex.

Per aixó es modifica l'annex I de la Resolució de 19 de juny de 2020, de la AEMPS, i s'estableix el llistat dels medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que podeu consultar en el BOIB de dia 16 d'abril de 2021.

[Fuente: BOE. Núm. 91. 16/04/2021]

[Foto: Gianluca Tomasello / 2019 novel Coronavirus / CC-by-sa-4.0]

Notícies relacionades