Categoria: Farmacovigilància

Millores en la targeta groga en línia sobre farmacovigilància de medicaments

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears ha anunciat millores en la Targeta Groga (TG) en línia, que tenen com a objectiu recollir els canvis normatius que es varen dur a terme el 2013, sobre la regulació de la farmacovigilància de medicaments d'ús humà, i integrar les Directives Europees de 2010 i 2012 pertinents, augmentat així les garanties de seguretat dels pacients en la utilització de medicaments.

Els professionals sanitaris han de notificar obligatòriament al Centre de Farmacovilància autonòmic, les sospites de Reaccions Adverses als Medicaments (RAM). Ara s'ha ampliat la definició de RAM, tot incloent-hi les reaccions adverses als medicaments derivades de qualsevol ús al marge dels termes de l'autorització de comercialització i abús, falta de eficàcia i errors de medicació.

Les reaccions adverses que s'hauran de notificar són:

  • Les conseqüències clíniques perjudicials derivades de la dependència, abús i ús incorrecte de medicaments, tot incloent-hi les causades per l'ús d'un fàrmac fora de les condicions autoritzades.
  • La falta d'eficàcia d'un medicament que doni lloc a un efecte no desitjat.

També s'ha de informar de les RAM ocasionades per errors de medicació.

Per fomentar aquestes notificacions s'han desenvolupat nous mitjans de notificació electrònics que optimitzen l'accessibilitat al formulari i agilitzen el seu emplenament i enviament.

El sistema informàtic de la Recepta Electrònica (RELE) ha permés integrar:

  • El formulari electrònic de targeta groga.
  • L'enviament automàtic de la targeta groga al centre de farmacovigilància, tot assegurant la confidencialitat i la protecció de les dades.

Accés al Manual d'Usuaris de la Targeta Groga en línia.

[Font: Conselleria de Salut. Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears]

[Foto: Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears]