Categoria: Farmacovigilància

Modificació de formats dels antibiòtics per ajustar les dosis a la durada del tractament

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el marc del Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics, el ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, ha declarat que s'han modificat 1.000 formats d'antibiòtics amb la finalitat d'ajustar les dosis al tractament, segons la necessitat del pacient.

El ministre ha manifestat que la propagació d'infeccions causades per bacteris que es resisteixen al tractament d'antibiòtics és una amenaça per a la salut pública mundial. A Europa moren anualment unes 25.000 persones a causa d'infeccions per bacteries multirresistents als antibiòtics.

Espanya compta amb el Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics 2014-2018 (PRAN), un pla estratègic per a la reducció del risc de selecció i disseminació de resistències als antibiòtics. El Pla, dissenyat des d'una perspectiva integral i en el qual conflueixen la salut humana i la salut animal, està estructurat en sis línies estratègiques: la vigilància, el control, la prevenció, la recerca, la formació i la comunicació. A més, compta amb la participació i les aportacions de diversos ministeris, comunitats autònomes, societats científiques, etc.

Pel que fa a la prevenció, la majoria d'accions del Pla estan dirigides als professionals sanitaris. També s'han assumit mesures en la prescripció sobre la salut, tant humana com animal. Al mateix temps, s'han definit equips d'optimització d'ús d'antibiòtics en els àmbits d'atenció primària i hospitalària.

En el camp de la recerca s'ha procedit a la identificació de tots els plans referents a l'aparició i disseminació de resistències als antimicrobians, per integrar-los en l'estructura i objectius del PRAN.

Espanya i la Unió Europea treballen conjuntament per frenar aquesta tendència de resistència als antibiòtics, així com per l'abordatge des de la salut humana i veterinària.

[Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 19/11/2015]

[Foto: Global Panorama / Antibiotics / CC-by-sa-3.0 de]