Categoria: Farmacovigilància

Noves recomanacions d'ús per prevenir el risc de LMP

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha emès una comunicació sobre el tractament amb Dimetilfumarat (Tecfidera®) i les seves recomanacions d'ús per prevenir el risc de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP), d'acord a la nota informativa de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Dimetilfumarat (Tecfidera®), és un èster del àcit fumàric, comercialitzat a partir del 2013, que està autoritzat per al tractament de pacients adults amb esclerosi múltiple remitent-recurrent.

Una vegada analitzats les dades disponibles, s'ha identificat que el tractament amb el citat èster és un possible factor de risc per al desenvolupament de la LMP.

Amb la finalitat de reduir aquest risc, la AEMPS ha emès les següents recomanacions dirigides als professionals sanitaris:

Abans de començar el tractament

  • Informar als pacients sobre el risc de desenvolupament de LMP, així com de la simptomatologia suggestiva d'aquesta.
  • Realitzar un hemograma complet i disposar d'una RNM cerebral com a referent.

Una vegada començat el tractament

  • Efectuar hemogrames complets cada trimestre.
  • Contemplar la interrupció del tractament, si el pacient desenvolupa linfopenia greu i perllongada. En cas de continuar administrant aquest tractament, s'informarà al pacient sobre l'augment de risc de desenvolupar LMP i s'efectuarà una avaluació conjunta per voure si aquest supera els beneficis. Si es tria aquesta opció, es recomana practicar una RNM freqüentment per extremar la vigilància del pacient.
  • En qualsevol cas, sempre que se sospiti LMP se suspendrà de forma immediata el tractament amb Dimetilfumarat fins a descartar el diagnòstic.

[Font: Conselleria de Salut. 29/11/2015]

[Foto: =Jü / Dimethyl fumarate Structural Formulae / CC-by-sa-3.0 de]