Categoria: Cicles formatius i universitat

Procediment per renovar l'acreditació dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 8, de 16 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, per la qual s'estableixen el procediment i els terminis per renovar l'acreditació dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctor.

El procediment i els terminis que s’estableixen en aquesta Resolució són aplicables als títols universitaris oficials de grau, màster i doctor de la Universitat de les Illes Balears l’acreditació dels quals s’hagi de renovar a partir de l’1 de gener de 2016, d’acord amb el que preveuen l’article 24.2 i la disposició transitòria sisena del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El formulari de sol·licitud de renovació de l'acreditació de títols oficials de grau, màster i doctor està a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior. Cal emplenar una sol·licitud específica per cada títol l'acreditació del qual s’hagi de renovar.

La sol·licitud de renovació de l'acreditació s'ha de presentar com a mínim sis mesos abans del venciment dels terminis màxims establerts en l'article 24.2 del Reial decret 1393/2007.

[Fonts: BOIB. Núm. 08. 16/01/2016 - Conselleria d'Educació i Universitat. 19/01/2016]

[Foto: Infosalut]