Categoria: Cicles formatius i universitat

S'actualitzen set qualificacions de la Família Professional Química

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE. Núm. 167, de dia 13 de juliol de 2019, s'ha publicat l'Ordre PCI/756/2019, de 9 de juliol, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de la Família Professional Química, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establertes per diversos reials decrets. 

S'actualitzen set qualificacions professionals, relacionades a continuació, i es procedeix a la substitució dels annexos corresponents, i modificar parcialment determinades qualificacions professionals mitjançant la substitució de determinades unitats de competència i els seus mòduls formatius

  • Assajos microbiològics i biotecnològics. Nivell 3. QUI020_3.
  • Operacions de transformació de polímers termoplàstics. Nivell 2. QUI113_2.
  • Anàlisi química. Nivell 3. QUI117_3.
  • Organització i control de processos de química bàsica. Nivell 3. QUI181_3.
  • Organització i control de la transformació de polímers termoestables i els seus compostos. Nivell 3. QUI245_3.
  • Organització i control de la transformació de polímers termoplàstics. Nivell 3. QUI246_3.
  • Organització i control dels processos de química transformadora. Nivell 3. QUI247_3.

Són aplicables a tot el territori nacional, i no constitueixen una regulació de l'exercici professional.

[Font: BOE. Núm. 167. 13/07/2019]

[Foto: Dana Rothstein / Test tubes / CC BY­ND 2.0]