Categories: Beques, Formació continuada

Beques de formació de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 272, de dia 14 d'octubre de 2020, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 5 d'octubre de 2020, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, per la qual es convoquen beques de formació de l'Agència.

Bases reguladores

Ordre SSI/442/2017, d'11 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques de formació per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, (BOE núm. 120, de 20 de maig).

Beneficiaris

Titulats universitaris de Grau o de Llicenciatura, que hagin finalitzat els estudis corresponents del títol exigit per a la beca sol·licitada, dins dels 5 anys anteriors a la data de publicació d'aquesta.

Objectius

La present resolució té per objecte convocar 14 beques de formació superior, en règim de concurrència competitiva.

Quantia

La quantia de les beques queda establerta en 1.686,33 euros/mes, conforme al que s'estableix en l'article 4 de les bases reguladores. L'import total màxim anual ascendirà a 283.303,44 euros.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir del endemà al de la publicació de la convocatòria.

[Font: BOE. Núm. 272. 14/10/2020]

[Foto: Infosalut / Aula de l’EBAP / CC BY-NC-SA 4.0]

Calendari de formació