Categoria: Formació especialitzada

Aprovació de la convocatòria de places de formació sanitària especialitzada 2016-2017

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha aprovat l'oferta de 7.772 places de formació sanitària especialitzada. Aquest nombre de places suposa un increment del 3,7 % respecte a les places convocades el 2015.

Segons les necessitats de les comunitats autònomes, s'ofereix la següent distribució de places, per titulacions:

 • Metges (MIR): 6.328 places.
 • Infermers (EIR): 994 places.
 • Farmacèutics (FIR): 239 places.
 • Psicòlegs (PIR): 128 places.
 • Biòlegs (BIR): 34 places.
 • Radiofísics (RFIR): 30 places.
 • Químics (QIR): 19 places.

Novetats

Com a novetats, es destaquen les següents:

 • Es preveu que per vegada primera els aspirants, en cas de ser adjudicataris d'una de les places, coneguin, acceptin i es comprometin a aportar, a l'acte de presa de possessió, una certificació negativa expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia, en la qual s'acrediti que no estan condemnats, mitjançant sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
 • S'introdueix l'exempció del pagament de la taxa als aspirants que acreditin la condició de víctimes de terrorisme.
 • S'implanta la introducció de calculadores facilitades per l'Administració durant l'examen per part dels aspirants a places de radiofísica.
 • En l'adjudicació de les places, s'amplia als aspirants de la titulació de Farmàcia la sol·licitud de tria de plaça únicament per via electrònica.

Proves d'accés

S'efectuaran 225 preguntes més 10 de reserva per a totes les titulacions. Els aspirants tendran 5 hores per a la seva resolució.

Nota de tall

Es consolida la d'altres convocatòries, fixant-se en el 35 % en totes les titulacions.

Persones amb discapacitat

Persisteix l'accés del 7 % de les places de formació sanitària especialitzada per a persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

Metges extracomunitaris

S'oferirà un contingent del 4 % en una única volta. A Farmàcia, un 3 %, i a Infermeria un 2 %.

Calendari i sol·licitud

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'iniciarà el dia 19 de setembre i finalitzarà el 28 de setembre.

 • Els models de sol·licitud estaran disponibles pròximament a la pàgina web del Ministeri de Sanitat: https://sede.msssi.gob.es/fse/modelo790/
 • El calendari aprovat per la Comissió de Recursos Humans preveu que les proves d'accés es realitzin el dissabte, dia 28 de gener de 2017.

El reconeixement mèdic per a aquells que obtenguin la plaça es realitzarà a través dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, en el termini de 3 mesos, a partir del dia en què conclou el termini de presa de possessió.

[Fonts: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 13/09/2016 - BOE. Núm. 221. 13/12/2016 - Font: BOE. Núm.3. 04/01/2017]

Calendari de formació