Categoria: Formació especialitzada

S’ha aprovat la convocatòria de places de FSE 2012 per a graduats/diplomats en Infermeria

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El BOE de 22 de setembre va aprovar l'Ordre SSI/1997/2012, de 18 de setembre, relacionada amb la convocatòria de proves selectives 2012, per a l'accés l'any 2013, a places de formació sanitària especialitzada per a graduats/diplomats en Infermeria, una vegada formulades per les CCAA les diferents propostes d’ofertes de places en FSE.

Els aspirants nacionals dels països extracomunitaris, excepte els quals siguin titulars d'una autorització per residir a Espanya, estaran afectats per les normes descrites al BOE.

Es fan efectives les mesures d'acció positiva aplicables a les persones amb discapacitat que participin en aquesta convocatòria.

Respecte a l’exercici de contestacions múltiples, s’exigirà una puntuació mínima o nota de tall en el citat exercici de contestacions múltiples per poder ser adjudicatari de plaça.

 [Font: BOE. Núm. 229. 22/09/2012]