En el BOIB núm. 12, de dia 28 de gener de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), a proposta del subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa, per a la cessió gratuïta del sistema integrat Optis per obtenir imatges intracoronàries, per part d'Abbot Medical España, SA, i destinat a l'Hospital Can Misses.

Llegeix més...