Categoria: Recursos humans

Resolucions definitivas del concurs de trasllats de diverses especialitats d’àrea

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 131, de dia 25 de juliol, s’han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 16 de juliol de 2020, per les quals es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari de diverses especialitats d’àrea.

L’objectiu es proveir places bàsiques vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de les especialitas següents:

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- pot interposar-se un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des del dia següent de la publicació. També es pot presentar directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent de la publicació d'aquesta resolució.

[Font: BOIB. Núm. 131. 25/07/2020]

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]