Categoria: Recursos humans

Convocatòria d’una plaça higienista dental d'àrea d'atenció primària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 161, de dia 17 de setembre, s’ha publicat la Resolució per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria higienista dental d'àrea d'atenció primària de la plantilla d’Atenció Primària de Mallorca.

Aquesta resolució, de data 28 d'agost de 2020, ha estat emese pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears.

La plaça d’higienista dental d'àrea d'atenció primària (grup C, subgrup C1) de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 2/2020), compta amb algunes especificacions, com:

  • Lloc, centre de treball i adscripció funcional: Unitat de salut bucodental de Pont d'Inca, ubicada al carrer Balanguera, 2, de Pont d'Inca (Marratxí) (07141), sense perjudici de què la persona seleccionada pugui ser destinada en qualsevol moment a un altre lloc, centre o servei de l'Àrea de Salut de Mallorca dependent d'aquesta Gerència.

Termini

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 161. 17/09/2020]

[Foto: Jan Fidler / Have you already been to your regular teeth inspection? / CC-by-sa-2.0]