Categoria: Recursos humans

llistes definitives dels concursos oposició de places d'especialistes de l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 191, de dia 7 de novembre de 2020, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 28 d’octubre de 2020 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones candidates admeses i persones excloses dels concurs oposició per cobrir places vacants d'especialitats.

- Àrea de cirurgia cardiovascular.

- Àrea de radiofísica hospitalària.

- Àrea d’oncologia radioteràpica.

- Àrea d’angiologia i cirurgia vascular.

Àrea de medicina nuclear.

Àrea de cirurgia plàstica, estètica i reparadora.

Àrea de cirurgia pediàtrica.

Àrea de cirurgia toràcica.

Àrea d’immunologia.

Àrea de cirurgia maxil·lofacial.

Àrea d’hematologia i hemoteràpia.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació.

[Font: BOIB. Núm. 191. 07/11/2020]

[Foto: Infosalut / Personal sanitari / CC BY-NC-SA 4.0]