Categoria: Recursos humans

Convocat el lloc de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències de Sant Antoni d'Atenció Primària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 198, de dia 21 de novembre de 2020, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències de Sant Antoni d'Atenció Primària (S.U.A.P.) de la plantilla orgànica d'atenció primària autoritzada de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Requisits generals, entre d'altres

  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per a la mena de lloc pel qual s'opta.
  • Tenir el corresponent nivell B1 de coneixements de la llengua catalana.
  • Posseir la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les funcions que es derivin del corresponent nomenament.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria

[Font: BOIB. Núm. 198. 21/11/2020]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]