Categoria: Recursos humans

Concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 199 de dia 24 de novembre de 2020, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, de 23 de novembre de 2020, pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la CAIB i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball.

Entre d'altres es destaquen:

  • Personal facultatiu superior que té funcions relacionades amb el Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació, només en els casos en què s'hagi declarat un cas d'alerta sanitària i durant el temps que duri.
  • Personal funcionari adscrit al Servei d'Inspecció Mèdica del Servei de Salut de les Illes Balears que du a terme funcions relacionades amb la valoració de la discapacitat, durant el període de col·laboració amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

[Font: BOIB. Núm. 199. 24/11/2020]

[Foto: Infosalut / Conselleria de Presidència de les Illes Balears / CC BY-NC-SA 4.0]