Categoria: Recursos humans

Nomenament i adjudicació de facultatius en pediatria, puericultura d’àrea de l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 4, de dia 9 de gener de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 22 de desembre de 2020, per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista en pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària dependents de l'IB-Salut.

  • Es nomena personal estatutari fix de la categoria de facultatiu/facultativa especialista en pediatria, puericultura d'àrea i en equips d'atenció primària les persones que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució.
  • S'adjudiquen les places que s'indiquen en l'annex 2 d'acord amb els criteris establerts en la base 12.2 de la convocatòria.
  • La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució. Perden aquest dret les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i apreciada per l'òrgan convocant.
  • Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que du a terme cap activitat en el sector públic. Si du a terme alguna activitat privada —incloses les de caràcter professional— ho ha de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la presa de possessió perquè l'òrgan competent n'acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

[Font: BOIB. Núm. 4. 09/01/2021]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]