Categoria: Recursos humans

Resolució definitiva del concurs de trasllats d’infermeria d’atenció primària

CS Emili Darder

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 6, de dia 14 de gener de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de gener de 2021 per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria d’infermera/infermer d’urgències d’atenció primària.

S'adjudiquen definitivament les places ofertes a les persones concursants basant-se en les places sol·licitades i l'ordre determinat per la puntuació obtinguda, segons figura en la llista de l'annex d'aquesta resolució.

Les persones concursants que hagin obtingut una plaça cessaran en la plaça que estiguin ocupant en el termini dels 3 dies hàbils següents a la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Terminis de la presa de possessió

La presa de possessió de les noves places ha d'efectuar-se en els terminis següents: Dins dels 3 dies hàbils següents a la data del cessament si les places estan ubicades en el mateix municipi; en 15 dies hàbils si estan situades en municipis diferents però en la mateixa àrea de salut; i en un mes si estan localitzades en un municipi i en una àrea de salut diferents o quan impliqui un canvi de servei de salut. Segons una de les bases de la convocatòria, si l'adjudicació de la plaça implica reingressar en el servei actiu, el termini per prendre possessió és d'un mes comptador des de la data de publicació de la resolució definitiva del concurs.

Recursos

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes. També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 6. 14/01/2020]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]

Notícies relacionades