Categories: Recursos humans, Institucions sanitàries

Delegació de competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 39, de dia 20 de març, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de març de 2021 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció de l’Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorials.

DELEGACIÓ DE COMPETÉNCIES

Amb la finalitat d'adequar les delegacions competencials sobre el personal estatutari, així com per raons d'operativitat, d'eficàcia i de racionalitat, entre d’altres aspectos, resulta convenient que algunes de les competències de gestió ordinària que corresponen a la Direcció General del Servei de Salut siguin delegades en:

  • La persona titular de la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals pel que fa al personal adscrit als Serveis Centrals.
  • Les persones titulars de les diferents gerències territorials, quan es tracti de personal estatutari vinculat a aquestes estructures perifèriques.

En aquest enllaç podeu consultar la relació de delegació de competències.

La delegació d'atribucions al fet que es refereix aquesta Resolució no altera la competència de l'òrgan que delega i s'entén sense perjudici de les potestats de revocació i avocació de l'òrgan que delega en el que consideri oportú que afecta els documents o els expedients.

La delegació implica la transmissió global de l'exercici de la competència i, per tant, inclou la resolució del recurs de reposició i qualsevol altre tràmit que se'n derivi.

Se sustitueix la Resolució de 24 de febrer de 2021, de la consellera de Presidència, Funció Pública e Igualtat, sobre delegació de competències. Així mateix, queda sense efecte la Resolució de 9 de noviembre de 2020 de delegació de competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en el director general del Servei de Salut i en els gerents d'atenció territorials.

[Fuente: BOIB. Núm. 39. 20/03/2021]

[Foto: IB-Salut]

Notícies relacionades