Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de responsable d’infermeria d'Es Raiguer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 47, de dia 8 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 30 de març de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) d'Es Raiguer.

Requisits per a participar, entre d'altres

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP del subgrup A2 i pertànyer a la categoria d'infermer/a o al Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, Especialitat sanitaris locals – practicants/es.
  •  Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS d'Es Raiguer.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B1.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria

[Font: BOIB. Núm. 47. 08/04/2021]

[Foto: Infosalut / Personal sanitari / CC BY-NC-SA 4.0]