Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de cap de servei d’anestesiologia i reanimació al Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 52, de dia 20 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució de 13 d’abril de 2021, del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de cap de servei d’anestesiologia i reanimació de l’Hospital Mateu Orfila.

Requisits dels aspirants, entre d'altres

  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc pel qual s'opta.
  • Tenir el corresponent nivell B1 de coneixement de la llengua catalana.
  • Posseir la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les funcions que es derivin del corresponent nomenament.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà a la data de publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 52. 20/04/2021]

[Foto: Infosalut / CC BY-NC-SA 4.0