Categoria: Recursos humans

Convocatòria de comissió de serveis del lloc de coordinador/a assistencial de la Llar d'Ancians de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 134 de dia 30 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució d'aprovació de la convocatòria de comissió de serveis CS 77/2021, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de feina de coordinador/a assistencial de la Llar dels Ancians de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària.

Funcions del lloc de feina

  • Assumir, en dependència directa del responsable assistencial, la direcció, supervisió i organització de les tasques i funcions dels infermers, auxiliars d'infermeria i zeladors, promocionant el treball en equip.
  • Coordinar l'atenció global al resident i ser el responsable del Programa d'Atenció Individualitzada.
  • Organitzar els torns i horaris del personal sanitari i llegir diàriament les incidències registrades en el llibre d'infermeria.
  • Distribuir el personal sanitari segons les necessitats del servei i organitzar les sortides programades del centre a consultes externes.
  • Controlar el bon estat i disponibilitat del material sanitari.
  • Organitzar i supervisar els alumnes en pràctiques en el centre.
  • Col·laborar amb l'Equip Interdisciplinar del Centre per la realització de valoracions i plans d'atenció individuals dels residents.
  • Qualsevol altra que li pugui ser encomanada en relació a les anteriors.

Requisits

A aquesta convocatòria es pot presentar el personal funcionari de carrera de l'IMAS, del Consell de Mallorca, d'altres administracions locals i administracions autonòmiques que reuneixi els requisits exigits referents a grup, escala, subescala, classe, especialitat, coneixements de llengua catalana i altres requisits del lloc de feina, especificats a la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria.

[Font: BOIB núm. 134. 30/09/2021]

[Foto: Atenció Primària de Mallorca]