Categoria: Recursos humans

Es convoca un concurs per cobrir places vacants de medicina del treball a Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 137 de dia 7 d'octubre de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 de setembre de 2021, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat en medicina del treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca.

Requisits

  • Títol de grau o llicenciatura en medicina, especialitat en medicina del treball.
  • Estar en possessió del coneixement de la llengua catalana nivell B2

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 137. 07/10/2021]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]