Categoria: Recursos humans

Diverses convocatòries per promoció interna temporal a l'Àrea de Salut de Menorca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 137 de dia 7 d'octubre de 2021, s'han publicat tres resolucions que convoquen diverses places, pel sistema de promoció interna temporal, a l'Àrea de Salut de Menorca.

Dues places d’infermer/a d’urgències d’atenció primària, de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.
 • Pertànyer als subgrups A2 (sempre que siguin categories diferents de la que es convoca), C1 o C2 o a altres agrupacions professionals.
 • Estar en la situació de servei actiu.
 • Tenir el títol de Grau o Diplomatura en Infermeria o d'Ajudant Tècnic Sanitari (ATS).
 • Cal acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B1.

 

Una plaça d’infermer/a de salut mental de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.
 • Pertànyer als subgrups A2 (sempre que siguin categories diferents de la que es convoca), C1 o C2 o a altres agrupacions professionals.
 • Estar en la situació de servei actiu.
 • Tenir el títol d'infermer/infermera de salut mental o una titulació equivalent.
 • Cal acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B1.

 

Una plaça d’Infermer/a obstètric/a-ginecològic/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.
 • Pertànyer als subgrups A2 (sempre que siguin categories diferents de la que es convoca), C1 o C2 o a altres agrupacions professionals.
 • Estar en la situació de servei actiu.
 • Tenir el títol d'Infermer/a obstètric/a-ginecològic/a o una titulació equivalent.
 • Cal acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B1.

 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per a les tres convocatòries és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació al BOIB.

[Font: BOIB núm. 137. 07/10/2021]

[Foto: CS Inca]