Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'oposició per promoció interna i reclassificació d'Auxiliars d'Infermeria i Auxiliars Cuidadors funcionaris de carrera del Consell de Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 167 de dia 4 de desembre de 2021, s'ha publicat l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 15 de novembre de 2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases de l’oposició per promoció interna per reclassificació dels Auxiliars d’Infermeria i Auxiliars Cuidadors funcionaris carrera del CIM.

Requisits

  • Estar en servei actiu o serveis especials, o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc de feina d'auxiliar d'infermeria o auxiliar cuidador en el Consell Insular de Menorca.
  • Haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix, en qualitat d'auxiliars d'infermeria o auxiliars cuidadors, al Consell Insular de Menorca.
  • Estar en possessió del títol de formació professional de grau mitjà de Tècnic en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic d'atenció sociosanitària o Tècnic d'atenció a persones en situació de dependència, o bé del Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials o equiparable. Així mateix, poden accedir a aquest procès de reclassificació les persones que, malgrat no tenir la titulació esmentada anteriorment, comptin amb una antiguitat de deu anys com a auxiliar d'infermeria o auxiliar cuidador del subgrup C2, o de cinc anys i la superació d'un curs específic de formació al qual s'accedirà per criteris objectius.
  • Estar en possessió del certificat oficial B2 de coneixements de català.

Termini i presentació de sol·licituds

El termini per lliurar la sol·licitud és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria al BOIB.

[Font: BOIB núm. 167. 04/12/2021]

[Foto: Oriol Marrugat Muñiz / Consell Insular de Menorca/ CC BY-NC-ND 4.0]