Categoria: Recursos humans

Creació d’una borsa de zeladors/ores d’hospital del Consell d'Eivissa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 70, de dia 31 de maig de 2022, s'han publicat les bases específiques per a la creació d’una borsa de zeladors/ores d’hospital, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa.

Requisits

  • Estar en possessió del certificat d'escolaritat o equivalent.
  • Estar en possessió d'un certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell A2.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de set dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 70. 31/05/2022]