Categoria: Recursos humans

Aprovació de la convocatòria, en comissió de serveis, de metge/essa de la Residència La Bonanova de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària de l’IMAS

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 75, del 9 de juny de 2022, s'ha publicat la resolució d’aprovació de la convocatòria en comissió de serveis CS68/2022 de metge/essa de la Residència La Bonanova de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària de l’IMAS.

Funcions del lloc de feina

  • Realitzar el reconeixement mèdic als nous usuaris/es i complimentar la corresponent història mèdica i certificacions professionals.
  • Atendre les necessitats assistencials de les persones usuàries. Fer els exàmens mèdics, diagnòstics, prescriure els tractaments més adients i, si és el cas derivar-la a un centre hospitalari o de salut.
  • Participar en les comissions de supervisió i seguiment de les persones usuàries en col·laboració amb la direcció del centre, i els membres de l'Equip Interdisciplinari.
  • Donar assistència al personal amb destinació al centre en els casos d'urgència.
  • Supervisar la feina del personal sanitari i supervisar l'estat sanitari de les dependències del centre, i preveure tant als residents com als treballadors.
  • Participar en les juntes i sessions de feina que es convoquin en el centre.
  • Qualsevol altra que li pugui ser encomanada en relació amb les anteriors.

Requisits

A aquesta convocatòria es pot presentar el personal funcionari de carrera de l’IMAS, del Consell de Mallorca, d'altres administracions locals i administracions autonòmiques que reuneixi els requisits exigits referents a grup, escala,  subescala, classe, especialitat, coneixements de llengua catalana i altres requisits del lloc de feina, especificats a la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 75. 09/06/2022]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / Equip d'Atenció Residencial (EARS) fan atenció continuada a les residències / CC BY-NC-ND 2.0]