Categoria: Recursos humans

Procés de selecció d'investigador/a postdoctoral per al Servei de Medicina Interna - Amiloïdosi per Transtiretina de Son Llàtzer

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 91, de dia 14 de juliol de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al Servei de Medicina Interna - Amiloïdosi per Transtiretina de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

Requisits de la plaça

 • Estar en possessió del títol de doctorat.
 • Estar en possessió del certificat de bones pràctiques clíniques.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.

Funcions

 • Assistir a l'investigador principal per a la inclusió de pacients als diferents assajos clínics (cribratge, randomització, petició de proves, cites amb altres serveis col·laboradors...).
 • Recollida i introducció de dades en els diferents quaderns de recollida de dades (paper o electrònic).
 • Preparar les visites de monitoratge (demanar històries clíniques, introduir les dades dels documents font als quaderns de recollida de dades) i atendre al monitor durant les visites de monitoratge.
 • Facilitar la comunicació entre el promotor (monitor, entrada de dades, farmacovigilància, etc.) i l'equip investigador.
 • Assegurar-se del compliment del protocol, de les normes de bona pràctica clínica i de la legislació vigent.
 • Coordinar cites amb els monitors, assistir a visites de preselecció i visites d'inici.
 • Conèixer els protocols dels diferents assajos clínics que es realitzen als serveis mèdics en què desenvolupin la seva funció, conèixer el calendari de proves de cada assaig i els procediments que requereix cadascun dels assajos.
 • Assistir a les reunions de l'equip d'investigació.
 • Processar, emmagatzemar i enviar mostres biològiques (sang, orina, biòpsies, teixits) als diferents laboratoris centrals.
 • Conèixer les normes d'enviament de mostres (IATA).
 • Preparar i coordinar les inspeccions i auditories.
 • Realitzar tècniques de biologia molecular bàsiques, com PCR convencional, RT-PCR, western blots, etc.
 • Escriure i mantenir actualitzats protocols unificats de laboratori i gestió clínica.
 • Participar activament en les discussions científiques del grup de treball.
 • Planificar i dur a terme els projectes d'investigació assignats i projectes originals dins la línia d'investigació «Amiloïdosi per Transtiretina», incorporant-se als grups d'investigació de l'IdISBa.
 • Potenciació de les línies d'investigació existents.
 • Realitzar i fomentar publicacions d'impacte nacional i internacional.
 • Generar i transferir coneixements amb impacte en la salut de la població i en ell sistema sanitari.
 • Cerca d'oportunitats de finançament de R+D+I en l'àmbit nacional i internacional.
 • Redacció de manuscrits i memòries científiques.
 • Contribuir a l'aplicació o explotació dels resultats d'investigació.
 • Participar en congressos tant de caràcter nacional com internacional.
 • Dirigir treballs d'estudiants en formació siguin de grau, postgrau o doctorat.

Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 91. 14/07/2022]

[Foto: Infosalut / Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears / CC BY-NC-SA 4.0]