Categoria: Recursos humans

Convocatòria, en Comissió de serveis, de 5 llocs d'infermer/a de la Secció de Serveis Especialitzats a la Residència Son Caulelles de l'IMAS

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 107, de dia 13 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució d'aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS106/2022 de 5 llocs d'infermer/a de la Secció de Serveis Especialitzats I- Residència Son Caulelles- Marratxí, de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària de l'IMAS.

Funcions generals del lloc de feina

  • Custodiar i actualitzar les històries clíniques electròniques i els altres documents relatius a la salut de la persona usuària.
  • Orientar i supervisar les tasques dels i de les tècniques en cures d'auxiliars d'infermeria respecte de cada persona usuària.
  • Vigilar i mantenir en bon estat el material sanitari, l'instrumental, en general, tots els aparells que s'utilitzi a les instal·lacions del centre de treball.
  • Participar amb l'equip interdisciplinari del centre en la realització de valoracions i plans d'atenció individual de les persones residents mitjançant la utilització d'aplicacions informàtiques.
  • Qualsevol altra que li pugui ser encomanada en relació amb les anteriors.

Funcions específiques

  • Atendre les persones residents i complir la terapèutica prescrita pels facultatius encarregats de l'assistència, i aplicar la medicació corresponent.
  • Elaborar el pla d'atenció d'infermeria de les persones de nou ingrés en la residència mitjançant la utilització d'aplicacions informàtiques.
  • Col·laborar amb l'Equip Interdisciplinari del centre de treball en la realització de valoracions i plans d'atenció individuals de les persones usuàries mitjançant la utilització d'aplicacions informàtiques.

Requisits

A aquesta convocatòria es pot presentar el personal funcionari de carrera de l'IMAS i del Consell de Mallorca, d'altres administracions locals i administracions autonòmiques que reuneixi els requisits exigits referents a grup, escala, subescala, classe, especialitat, coneixements de llengua catalana i altres requisits del lloc de feina, especificats a la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 107. 13/08/2022]

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]