Categoria: Recursos humans

Provisió, per promoció interna temporal, d'una plaça vacant de tècnic/a de salut en atenció primària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 124, de dia 22 de setembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 25 d’agost 2022, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria tècnic/a de salut en atenció primària (tècnic/a de salut pública) de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca
  • Pertànyer als subgrups A1 (sempre que siguin categories diferents de la que es convoca), A2, C1 o C2 o a altres agrupacions professionals.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir el títol de llicenciat, llicenciada, graduat o graduada en Medicina i Cirurgia i el títol d'especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública o el títol d'especialista en Medicina Familiar i Comunitària o el Màster en Salut Pública. 

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint  dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 124. 22/09/2022]

[Foto: Infosalut / Gerència d'Atenció Primària de Mallorca/ CC BY-NC-ND 2.0]